Jan Ambrůz, foto: Polina Davydenko

Po delší odmlce představuje Jan Ambrůz, významný představitel současného nefigurativního sochařství a dlouholetý vedoucí ateliéru Sochařství 2 na brněnské Fakultě výtvarných umění při VUT, své nejnovější práce, realizované pro výstavní sály Domu umění města Brna.

 

Sochařské objekty a instalace z různých materiálů (skla, železa a dřeva) a rozměrné černé kresby spojuje základní téma, vyjádřené prostřednictvím elementárního tvaru – oválu, který se v materiálových modifikacích a obměnách v jednotlivých dílech objevuje. Ambrůz zde navazuje na svoji dřívější sochařskou tvorbu, založenou na práci se základními geometrickými tvary, objekty a konstrukcemi, s důrazem na povahu zvoleného materiálu a vztahem k prostoru, který je jejich základním předpokladem. Při práci autor často využívá a recykluje materiály svých dřívějších děl a zdůrazňuje tak dočasnost a nestálost hmotných realizací. Redukované tvarosloví Ambrůzovy tvorby je nositelem obecnějších sdělení, vztahujících se k základním otázkám prostoru, řádu, přírodního koloběhu i metafyziky.

 

Do souvislosti se sochařskou tvorbou bude na výstavě postavena Ambrůzova současná efemérní videotvorba s výjevy přírodních dějů, událostí a prchavých okamžiků, zaznamenávající bezprostřední pozorování okolní přírody, které autor soustavně dokumentuje. Souvisí s jeho dlouholetou aktivistickou a komunitní činností v rámci projektu Jinákrajina, založeného na kultivaci krajiny, vytváření krajinných sochařských bodů a dalších zásahů do přírody, jimž se od roku 2007 věnuje. Ukazuje ale také hlubší provázanost autorova vztahu k přírodě, včetně jeho ekologických aspektů; Ambrůzovo uvažování o soše, prostoru a krajině se tak spojuje do jednoho nedělitelného celku.

 

Výstavu doprovodí monografická publikace představující Ambrůzovu tvorbu od poloviny 80. let do současnosti, včetně projektu Jinékrajiny. Zájemci se budou moci zúčastnit několika výprav do Šarov s procházkami po sochařských realizacích v okolí Ambrůzova bydliště.