Výstava Jana Duriny – Weak Season přináší do Muzea umění a designu Benešov (MUD*) zranitelnost, humor a odvahu mluvit o závažných tématech.

Od 15. září do 12. listopadu 2023 představí MUD* dílo slovenského interdisciplinárního umělce Jana Duriny. Výstava s názvem Weak Season (Slabé období) shrnuje zásadní momenty umělcovy dosavadní tvorby, která zahrnuje fotografii, performance, textilní tvorbu, kresbu, hudbu a umělecko-výzkumné projekty. Na výstavě se objeví jak díla z posledních let, tak úplně nová či dosud nevystavená díla zkoumající duševní zdraví, queer identitu a současné politicko-společenské otázky.

Výstava vznikla v dialogu s kurátorkou Barborou Pavliš. V pěti výstavních sálech nabízí diváctvu různé světy plné vizuálních a emocionálních vjemů založené na umělcově osobní zkušenosti. Kromě fotografie, která je výraznou součástí Durinovy umělecké praxe, představuje výstava i velkou část jeho dosavadní textilní tvorby. V té umně kombinuje tradiční techniky (jako je například ruční výšivka) se současným uměleckým jazykem.

Jan Durina žil po studiích na Slovensku a v Polsku, dlouhodobě také v Berlíně. Nyní na Akademii výtvarných umění v Praze pokračuje v doktorském studiu. Výstava v MUD* nabízí poprvé příležitost vidět komplexní přehled jeho tvorby v Česku. Vernisáž proběhne 14. září 2023 v 19 hodin. Vystoupí na ní francouzská hudebnice a performerka BORA.

K  výstavě vyjde také publikace, která zachycuje širší souvislosti Durinova života a díla. Její křest se odehraje na konci výstavy v listopadu 2023.