“Jedná se o kompozici rozpracované abstraktní kolny či pracoviště. Má povahu situace, v níž se něco děje ve smyslu stavebních prací, ale není úplně jasné přesně co a proč. Navrženou instalací pokládám otázky týkající se toho, kdo v dnešní době dělá těžkou práci a jaké přitom zažívá pocity. Je to trvanlivost materiálů, na kterou jsme odkázáni? Nebo úřední nařízení? Či vlastní vůle nebo schémata dané generace, které nás předurčují jít a konat? Nastíněná situace může být revizí hnací síly pro změnu prostor a prostředí, kde se nalézáme. Znáte to: chcete něco přetvořit nebo jen dokázat a potvrdit, že skutečně jste. Anebo Vás to vůbec nezajímá a je to také v pořádku!”

  

Jan Fabián je český tvůrce, který se zaměřuje na různé formy práce s prostorem. Od konceptuálního přístupu v rámci sochařství, přes performance, instalace ve veřejném prostoru až po architektonické realizace. Často kombinuje různé estetické přístupy, techniky a materiály jako upcyklované dřevo, sklo, stavební či nalezené přírodní materiály. Klade tak otázky o tématech udržitelnosti, prostorových vztahů, uspořádání hmot či soužití lidí a zvířat.