Jan Haubelt (*1977), absolvent sochařského ateliéru na VŠUP, se do povědomí dostal jako zakládající člen společensky proaktivní skupiny Ládví. Brzy však na sebe přitáhl pozornost i skrze své samostatné umělecké výstupy a realizace, pro něž je charakteristický zejména důraz na materiální a percepční aspekty a zdánlivá oproštěnost od pout logiky a kauzality. V galerii Nevan Contempo nyní představuje komplexní sochařskou instalaci pojímající celý prostor galerie jako metaforickou krajinu fragmentárního těla.