Výstava s názvem 85 sochaře Jana Hendrycha je poctou umělci k jeho osmdesátému pátému výročí narození. Výstavní projekt má retrospektivní charakter a klade si za cíl postihnout a v ucelené formě představit dílo této mimořádné sochařské osobnosti. Obsahuje jednak přehled mimořádně kvalitních a díky svébytnému autorskému rukopisu, nezaměnitelných variací na téma sochařské formy a prostoru, a také pokus o nahlédnutí do způsobu uvažování, z něhož tato díla vzešla. Venkovní expozice se nachází v areálu sochařského parku na hradě Klenová a vnitřní expozice ve výstavních prostorách zámku. Prezentovány budou práce od 60. let 20. stol. do současnosti a to včetně kreseb a grafik. K výstavě bude vydána reprezentativní a obsáhlá monografie autora.

  

Jan Hendrych (*1936) bývá představován jako bytostný figuralista, jenž svým výtvarným názorem ovlivnil příslušníky nejednoho uměleckého směru probíhajícího českým územím převážně v druhé polovině 20. století a později na přelomu tisíciletí během jeho pětadvacetiletého působení na pozici vedoucího Ateliéru figurálního sochařství a medaile na Akademii výtvarných umění v Praze, kdy pomohl utříbit výtvarný názor také několika generacím v současné době stále aktivně činných autorů. Nejen jeho dílo, ale také životní příběh jsou vzácnými příklady toho, jak lze i v nelehkých podmínkách, diktujících způsob života, výtvarné názory a mnohé další, zůstat osobitě svým a nadále sledovat vlastní tvůrčí cestu, aniž by jimi byla výrazně poznamenána. 

  

kurátoři: Petr Krátký a Ilona Víchová