Dílo na výstavě Antibeton je site-specific instalací, která vyniká kontrastem mezi budovou zdravotního střediska na Severní Terase v Ústí nad Labem, jež je příkladem architektury z období komunismu, a použitým syntetickým materiálem, který je lehký a vzdušný. Autor využívá průhlednost tohoto materiálu pro práci se světlem a zároveň podtrhuje jeho paradoxní charakter. Jedná se o materiál, který hraje významnou roli v našem životě, přestože je škodlivý. Použitý syntetický materiál se stává médiem, prostřednictvím kterého autor reflektuje komunistický režim, jehož ideály vyprchaly a zanechaly za sebou zchátralé stavby a znečištěnou krajinu. Dílo se vyhýbá konkrétním zobrazením věcí, událostí a symbolů, namísto toho klade důraz na proces.

 

Médium symbolizuje dočasnost a rychlé stárnutí, stejně jako stavby z období komunismu, které jsou instantní a rychle ztrácejí svou krásu. Hlavním bodem pozornosti je samotný proces tvorby instalace a syntetický materiál, který je nestabilní a nedokonalý. Tento proces je fascinující pro autora, který nemá předem stanovenou výslednou podobu díla, protože dané médium se chová nepředvídatelným způsobem. Tato situace představuje kontrast k období komunismu, kdy byly demolice a výstavba pečlivě plánovány a urbanismus byl spojen s přesností.

 

Jan Hladík je absolvent ateliéru Intermédií 1 (prof. MgA. Mileny Dopitové) na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se věnuje zejména vizuálnímu a informačnímu zahlcení ve veřejném prostoru. Pracuje s množstvím instrumentálních médií jako jsou recyklované interzní bannery, grafické, novo-mediální, malířské a sochařské postupy, recyklované obrazy/záznamy aj.

 

kurátorky: Terezie Kuklišová, Klaudie Kirvelová, Sofia Zorina