Projekt Šum reaguje na současné mediální, společenské, mezilidské prostředí, které je přesyceno obrazy, informacemi, idejemi a názory. Je zde logický časový posun, naše současnost generuje více informačního a obrazového materiálu. Tato poslední práce Jana Hladíka interpretuje individuální záznam informačního toku v centru jeho vysílání/distribuce.

  

Jan Hladík (*1991) je absolventem ateliéru Intermédií 1 (prof. MgA. Mileny Dopitové) na pražské AVU. Jeho závěrečná práce Fragmentace vizuálního přetížení byla jedním z mnoha výstupů jeho víceleté práce s tématem vizuálního a informačního zahlcení veřejného prostoru. Autor pracuje s množstvím médií (recyklované inzertní banery; grafické, novo-mediální, malířské a sochařské postupy; recyklované obrazy/záznamy), které jsou instrumentální v jeho konceptuálním přístupu k finální realizaci.

  

kurátor: Lexa Peroutka