Komentovaná prohlídka výstavy Jan Jedlička, foto Michal Hančovský

Komentovanou prohlídkou provede historička umění Marie Rakušanová, jejíž text můžete nalézt v publikaci, která k výstavě vznikla. Marie Rakušanová svůj komentář nazvala Jan Jedlička. Země již viděná.