Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Spektra. Svoji tvorbu a koncept výstavy vám představí Jan Krtička a kurátorka Adéla Machová.

 

Výstava představuje dvě samostatné autorské pozice otce a syna a jejich propojení skrze citlivé osobní reflexe různých typů krajin i přírodních procesů a struktur. Topografie vzpomínek přináší do tvorby obou umělců nové imaginativní krajiny a poodhaluje horizont uměleckého vnímání. Oba autory spojuje moment hledání rytmů, barevných polí, řádů přírody. Vytváří mapu impulsů, podnětů, emocí a návrhů, které s divákem silně rezonují.