Výstava uspořádaná k 100. výročí narození autora.

Vernisáž se uskuteční za přítomnosti Heleny Lukas.
Úvodní slovo Josef Moucha.