Čas Příběh Prostor je výstavou díla, které zde zůstalo bez svého autora Jána Mančušky, zesnulého před čtyřmi lety.

Čas Příběh Prostor není simulací autorova přístupu k výstavě jako místně specifické události. Je strukturována chronologicky s ohledem na jmenovanou triádu termínů. Klade důraz na precizní re-instalaci prací intelektuálně a esteticky přelomových, jež byly velkoryse zapůjčeny z významných mezinárodních i domácích sbírek. Návštěvník na výstavě také nalezne paralelní linii kreseb, studií a dobových materiálů.