V pořadí druhým projektem nonstop galerie Mimochodem je výstava tisků Jana Martince nazvaná Tma.

Vernisáž se koná v úterý 2. 4. 2013 od 19:00 a výstava potrvá do 3. 6. 2013. Navštívit ji můžete nonstop.

Jan ve svém díle zkoumá kresbu: při mnohonásobném opakování linie, která má opsat určitý základní tvar, dochází k drobným odchylkám. Nejedná se však o nepravidelnosti nevyhnutelně provázející lidskou kresbu; data potřebná pro vrstvení linií umělec zadává do počítače a nepřesnosti sám záměrně nastavuje. Na první pohled se přesto čáry zdají být v podstatě identické. Jeho práce je vizuálně čistá, zároveň v sobě ale obsahuje řadu přesně definovaných nedokonalostí. Díky technologii může umělec rozsáhlou kresbu vytvořit během pouhých několika vteřin a nemusí se ohlížet na fyzická omezení, kvůli kterým by stejná práce vlastní rukou trvala celé hodiny. Skrze téměř neohraničené možnosti stroje však o to jasněji pociťuje nejen vlastní limity, ale i nutnost volby.

Kurátorkami galerie Mimochodem jsou Štěpánka Holbová, Veronika Rollová a Tereza Volná. Logo vytvořili Helena Jiskrová a Tomáš Cikán. Projekt byl podpořen Nadací Vodafone. Partnerem projektu je Domov sociálních služeb Vlašská.

Jan Martinec je studentem ateliéru Supermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je zároveň absolventem pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a studoval také Multimédia na Ústavu umění a designu v Plzni. Absolvoval stáž v ESAP Porto v Portugalsku.