I am an orgasmic Vision

“Slovní složenina fuj tajxl vyjadřuje odpor, znechucení, opovržení, leknutí. Má také podobu fuj tajbl nebo fuj tajfl, nápadně příbuznou německému slovu der Teufel – čert, ďábel.

S těmito slovy na jazyku jako bys měl meč, kterým od sebe odsekáváš cosi cizího, s čím se nechceš ztotožňovat. Zbavuješ života věci, které ničí tvou představu o sobě. Vyřknutím zaklínadla „Fuj tajxl!!“ se bráníš proti konkrétnímu objektu a zajišťuješ si od něj bezpečnou vzdálenost. Co se děje na pozadí tohoto mentálního aktu? Jak hluboká, zaprášená a zkamenělá už je propast mezi tebou a oním (vlhkým, nechutným), kterou denně důmyslně či bezděčně živíš? Žádné konání nezůstane bez důsledku. Reakce je akce. Oživuješ jakousi třetí bytost – personifikovanou propast – krmící se z prázdna mezi polarizovanými skutečnostmi, vyostřenými jako dva rohy na hlavě chechtajícího se ďábla. Slovní složenina fuj tajxl je oslovením toho třetího, který je v ní obsažen. Stačí jiskra. Slovem tvoříš, oslovením přivoláváš.”

©Jan Matýsek