“Když obraz pustím do světa, většinou cítím zadostiučinění i ostražitost zároveň.
Mohl bych se ptát, jak se pocity a nálada, které ve mně vlastní obraz vyvolává, shodují s pocity
a náladou, s jakými jsem obraz vyvolal. Co vyvolává vyvolané? Toho bych se rád ušetřil.”

Jan Merta, 1994