Jan Merta (1952) je vnímán jako malíř, který překročil hranice své doby. Zabývá se vztahem uměleckého a okolního světa, uvažuje o hranicích umění a možnostech jeho vnímání. Výstava představuje soubor obrazů z okruhu portrétů, krajin a událostí dosud v Praze nevystavených.

 

Kurátorka: Martina Vítková