Jan Pančocha je mladý výtvarný umělec, který se ve své aktuální práci zabývá fenoménem Generace Z a dopady technologického boomu na něm samotném a jeho nejbližší společnosti. Ve své práci reflektuje změnu společnosti v důsledku technologického pokroku, v níž právě společnost hraje roli hlavního aktéra determinujícího neustálou rychlost rozvíjející se technologie zapříčiněnou žitím v její bezprostřední blízkosti – v symbióze. 

 

Jan je bývalým studentem ateliéru intermédií II na AVU, kde studoval u Pavly Sceránkové a Dušana Záhoranského. Momentálně žije ve Vídni a studuje v ateliéru Transmediale kunst pod vedením Brigitte Kowanz na Univerzitě aplikovaného umění Die Angewandte.

 

Výstava se koná v rámci výstavního bloku: Místo, kde tvořím: význam lokalizace procesu tvorby

 

Na sérii výstavních bloků v roce 2020 naváže okruh započatý již v prosinci 2019, reflektující míru důležitosti a podoby vztahu vlastní umělcovy tvorby s místem, kde aktuálně pobývá nebo pobýval a tvoří tam. Zaobírat se bude například otázkami, jaký vliv má na proces tvorby mladých umělců dlouhodobější působení na zahraniční stáži, vystavování v jiném nezvyklém prostředí a vliv místní umělecké scény. Zda-li prostředí vnímají jako cizí, uvědomují si specifičnost daného místa, nebo už jistá unifikace některých velkých metropolí a neustálá možnost být online tento pocit postupně stírá. Snaží se mu pak přizpůsobit, nebo se vůči němu postavit nějakým jiným způsobem?

Nemusí se však jednat jen o působení za hranicemi, může jít například i o intenzivní vztah k jakémukoliv jinému místu. Zajímavá je pak v tomto ohledu rozhodně i reflexe toho, zda se do uměleckého působení promítá fakt, zda umělec žije a tvoří v městském centru či někde na periferii.

 

Kurátoři: Monika Rygálová, Dana Dvořáková, Daniel Nováček

Výstava se uskutečňuje za podpory statutárního města Brna.