Kde je hranice ráje? Potřebujeme pas, abychom ji mohli překročit, nebo stačí přesvědčení, že tam bytostně patříme a stále máme naději, že i po nekonečné řadě hříchů, které jsme od vyhnání spáchali, se tam jednou vrátíme? Fotografie může být nástrojem či lépe cestou k sebepoznání i snad k sebezlepšení. A má-li se tento svět změnit, máme-li znovu objevit ráj, musíme začít sami u sebe.