Jan Poupě / MNOŽINA POHLEDŮ
Fait Gallery Preview
Dominikánské nám. 10, Brno
9. 12. 2015 – 21. 1. 2016
Vernisáž: 8. 12. 2015 v 18:00
Kurátor: Jozef Mrva

Jan Poupě (1988) konstruuje své geometrické obrazy jako iluzivní stavby. Vychází z architektonických utopií, které vytrhává do prázdného prostoru a nechává je protínat a protahovat, zplošťovat a propadat. Jeho barevná škála, omezená na odstíny modré a šedé, dává tušit komplexní stavbu a přísný řád připomínající brutalistickou architekturu 70. let. Množinou pohledů diváka mate a znesnadňuje mu přístup do jeho obrazů, nutí jej objevovat nové úběžníky a záhyby a dekódovat takto vzniklé klamy.

Jozef Mrva