Jan Preisler, Kopaná, 1906, ZČG

Zveme na přednášku Ivany Skálové, kurátorky výstavy Zlaté časy. Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni.