Výstava Bez iluze představuje průřez tvorbou významného plzeňského fotografa Jana Schýbala, středobodem jehož fotografického zájmu už od počátku je člověk. Autor jej zachycuje při činnostech všedních i nevšedních, často v nečekaných, humorných až bizarních situacích. Lidem se ale nevysmívá, z jeho fotografií je patrná empatie, často i obdiv k fotografovaným osobám. Svou tvorbou se tak řadí k tradici české humanistické fotografie reprezentované autory jako Jindřich Štreit, Viktor Kolář či Miloň Novotný. Jakkoli se může zdát, že Schýbalovy fotografie vznikají nahodile, bezděčně, jaksi mimochodem, jsou výsledkem jeho citlivého pozorování, velké míry předvídavosti a připravenosti. Kdekoli potkáme Jana Schýbala, vždy s fotoaparátem zavěšeným na krku, prstem připraveným na spoušti a především soustředěným pohledem. S jasnozřivostí a rozhodností lovce pak zachytí situaci, kterou ostatní přítomní mnohdy ani nepostřehnou.

  

Jan Schýbal (*1958) vystudoval Střední grafickou školu v Praze a absolvoval Institut výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů. Systematicky se zabývá fotografií od roku 1985 a už v roce 1987 navazuje spolupráci s chebskou galerií G4 založenou Zbyňkem Illkem. Podstatná část následujících dvou dekád jeho fotografické tvorby vzniká právě na základě této spolupráce, při výjezdních – někdy zahraničních – fotografických pobytech. Vystavuje od konce 80. let. Jeho fotografie jsou zastoupeny v uměleckých sbírkách v Čechách, na Slovensku, v Itálii, Německu, Francii. Od roku 2004 učí fotografii na ŠUPŠ Zámeček v Plzni-Radčicích. Žije a pracuje v Plzni-Božkově, kde od roku 2009 na svém dvorku pořádá každoročně výstavy vlastní tvorby i tvorby svých hostů.