Součástí samostatné výstavy pastelů a objektů Jana Stolína bude i zvláště navržená intervence, vytvořená přímo pro daný prostor. Stolín, dlouhodobě se zabývající otázkami lability, setrvává na hraně skutečného a zdánlivého. Souběžně rozvíjí světelné instalace, meditativní trojrozměrné stavby a výrazné kresby vycházející ze základních geometrických útvarů. Ve svých dílech nachází volné pole přesahů mezi lehkou odhmotněností a svazující tíží, odpoutává se a opětovně navrací k zemské přitažlivosti jako východisku a nosnému zdroji své představivosti.

 

Jan Stolín (*1966) v 80. letech studoval na Škole uměleckých řemesel v Praze, obor keramika, a Stredné škole uměleckého priemyslu v Bratislavě. Je absolventem pražské UMPRUM (1992), v roce 1990 absolvoval rezidenční pobyt v La Villa Arson ve francouzském Nice. Na FUA TUL působí od roku 1998, od roku 2018 je vedoucím katedry umění, zároveň byl posledních několik let proděkanem FUA TUL. Habilitoval v roce 2012 na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. V roce 1997 spoluzaložil galerii Die Aktualität des Schönen v Liberci, nyní je uměleckým vedoucím Cube x Cube Gallery v Novině. Je držitel Čestného uznání Grand Prix Obce architektů 2001 (spolu s Ing. arch. P. Stolínem), v roce 2000 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého.

 

kurátor: Karel Srp