Pátou sezónu Dětské galerie Lapidárium otevírá výstava Jana Stolína Ze dne do noci, která ve shodě s jeho uměleckou profilací odkazuje k prostředí, v němž se odehrává, a jeho reinterpretaci. Na jedné straně je to místo bývalé klášterní prádelny, tedy technické zázemí produchovnělého prostoru, které vrací spirituální myšlenky a rituály do praktické reality všedního dne. Na straně druhé chce reflektovat fascinující krajinu Broumovska, jež se prostírá do širokého okolí impozantního barokního komplexu.

 

Prostorová site-specific instalace pracuje s typickým vizuálním jazykem autora, jako stavební prvky využívá readymade, tedy už existující průmyslově nebo manuálně vyrobené objekty. V tomto případě například lešenářské trubky, pružné potrubí vzduchotechniky nebo dermoplastické preparáty (vycpaniny). Jeho přístup k „materiálu“ není pouze formální, ale disponuje symbolickým přesahem, takže otevírá nejen otázky na historické zvazbení a vzájemný poměr obou emotivně působivých míst a způsoby jejich prožívání, ale může vést i k racionálním úvahám o tom, čím byla dříve a čím se stala dnes.

 

Jan Stolín (1966) absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Je nejen respektovaným vizuálním umělcem, ale i zkušeným kurátorem. Od roku 1998 působí na Fakultě umění a architektury. V roce 2012 získal docenturu. Od roku 2023 je děkanem a vedoucím katedry umění. V roce 2000 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého, o rok později získal Čestné uznání Grand Prix Obce architektů. 

 

kurátor: Radek Wohlmuth