O srdci jako o kameni, o místě pulzování a chvění

Jana Farmanová se ve své autorské výtvarné tvorbě věnuje výlučně malbě, díky čemuž si postupně získala osobité publikum. Malbě zůstala věrná i v období, kdy tato technika nestála právě v centru dění pozornosti odborné veřejnosti, a věnuje se jí až dodnes.

Jsou témata, ke kterým se autorka vrací opakovaně. Netají se tím, že tyto obrazy vycházejí z jejího vlastního intimního prostoru: adolescence, změna životní dekády, proměna z dítěte na ženu, či muže. To, co ji stále láká, je ambivalence, která jednotlivá témata propojuje: nevinnost – odpovědnost, nerušená hra – povinnost. Zaujetí partnerskými vztahy, a s tím spojené ambivalence rozpadu vztahu, odloučení, spojení a znovunalezení, jsou pro Janu Farmanovou nevyčerpatelným zdrojem metaforických obrazů, které jsou součástí série akvarelů O srdci (2011), které se staly jedním z výchozích témat aktuální výstavy.