Jårg Geismar: Tongue in Face, 2014, concrete, Kimono, newspaper, strings, resin

Letní výstava je z části vzpomínkovou reinterpretací děl letos na jaře náhle zesnulého Jårga Geismara, jehož práce doplňují malby-objekty Jana Kotíka z období 70. a 80. let. Díla obou autorů představujeme v novém kontextu s textilními objekty současné umělkyně Kristiny Fingerland, která se věnuje také ilustraci a udržitelnému fashion designu.

 

Kurátor: Lumír Nykl

 

//

 

The summer exhibition is partly a commemorative reinterpretation of the oeuvre of Jårg Geismar, who suddenly passed away this spring. His works are complemented by paintings/objects by Jan Kotik from the 1970’s and 80’s. The works of both authors are presented in a new context and loosely linked to the textile objects made by a contemporary Czech artist Kristina Fingerland, who also works with illustration and sustainable fashion design.

 

Curated by Lumír Nykl