Dům umění Ústí nad Labem a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovolují pozvat na výstavu v galerii 2.

 

Instalace Jaroslava Prokeše rozvede možnosti prezentace prázdného místa. Učiní tak prostřednictvím snímání a zpětné projekce prázdné plochy a prostoru. V galerii bude prezentován vztah mezi reálným prostorem, plochou, jejich digitálním záznamem a jejich následným přepisem formou projekce. Konkrétní prázdné místo se tak naší percepci bude jevit zároveň jako černý prostor, čistá zeď a světelné bílé pole. Realizace navazuje na autorovu dlouhodobou snahu nakládat s prázdnem, jako s předmětem a materiálem díla.

 

Téma výstavy vychází z tématu disertační práce Jaroslava Prokeše (nar. 1977), který studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP. Od roku 2006 vyučuje na Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

 

Kurátorka výstavy: Adéla Machová