Emil Filla, Láhev, sklenice a dýmka, 1913, Západočeská galerie v Plzni, foto © Západočeská galerie v Plzni

Komorní mistrovský příklad kubistické skladebnosti, jeden z nejlepších kubistických obrazů Emila Filly z předválečného období vyjadřuje nový, rovnocenný vztah kresby a malby v obraze. O nejranějším kubistickém obraze Emila Filly ve sbírkách galerie a jeho inovativním vztahu k Picassově soudobé tvorbě promluví Petr Jindra, odborný zástupce ředitele Západočeské galerie v Plzni.