Josef Váchal, list z cyklu Ruce. Třináct barevných dřevorytů k veršům Otokara Březiny, 1943 barevný dřevoryt, papír Západočeská galerie v Plzni

Prosincový díl pravidelného cyklu JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT se zastaví u osobnosti Josefa Váchala (1884–1969), od jehož narození uplynulo letos 130 let. Západočeská galerie v Plzni spravuje významnou kolekci autorových prací, která vznikala průběžně již od poloviny padesátých let minulého století. Vedle menšího počtu maleb a řezby jsou jejím těžištěm především grafické práce, dokládající Váchalovo mistrovství v technice dřevorytu. Jedná se jak o samostatné listy, tak také o součásti větších cyklů, popřípadě cykly samotné. Za všechny je možné zmínit celky Mystikové a vizionáři (1913), Šumava umírající a romantická (1931), či ilustrace k básnické sbírce Otokara Březiny Ruce (1943). Ukázky zmíněných souborů, ale i další práce ze sbírek ZČG jsou zastoupeny na právě probíhající výstavě Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal. Nabízí se tak mimořádná příležitost představit v kontextu velkého počtu Váchalových prací rovněž tato díla a přiblížit okolnosti jejich vzniku. Díla představí kurátorka Petra Kočová.

Místo konání: výstavní síň Masné krámy

Zvýhodněné vstupné 25 Kč.

V cyklu "Jedno dílo / jeden svět" je každou první středu v měsíci představeno vždy jedno významné dílo ze sbírek galerie. Diváci, kteří navštíví Masné krámy, mohou kromě aktuální výstavy spatřit i jeden vybraný exponát ze sbírek galerie, umístěný ve střední lodi. V 17 hodin pak zájemcům dílo představí kurátoři galerie a seznámí je s jeho příběhem a významem. Na výstavách "Jedno dílo / jeden svět" se pravidelně střídají příklady moderního i starého umění, umělci celorepublikového významu i regionální osobnosti, obrazy, plastiky i architektury.