Společná výstava prací dvou významných autorů Jerzyho Oleka (Polsko) a Štěpána Grygara (Česko) instalovaných proti sobě v přízemí plzeňské Staré synagogy není konfrontací ani soutěží. Je jakýmsi rozhovorem umělců spřízněných nazíráním a vnímáním okolního světa, jehož všední i neobvyklé obrazy oba zachycují na fotografické médium. Fotografie je obrazovým výřezem reality vymezeným možnostmi objektivu a rozměry filmu či záznamového snímače. Volbou námětu a formátu výřezu dávají realitě oba autoři jiný vizuální, ale i obsahový  rozměr. Zatímco u Štěpána Grygara  je hlavním nástrojem hledání a nalézání „jiné“ reality fotoaparát a výsledkem zpravidla nijak nearanžovaný, čistě zachycený záznam, pro Jerzyho Oleka je pořízená fotografie často prvním krokem k vytvoření výsledného obrazu, do něhož dále zasahuje dalšími výtvarnými prostředky. Ačkoli výstava nese název Cesta k jednoduchosti, vytváření takových obrazů u obou autorů rozhodně jednoduché není. Vyžaduje velkou obrazovou představivost, myšlenkovou konstrukci a kompoziční schopnosti. Jednoduchost není tedy v procesu tvorby, ale ve vnímání výsledných fotografií, jež mají mnohdy charakter spíše vizuálních objektů. Oba autoři pracují s obrazovým rytmem, liniemi, horizonty, diagonálou a dalšími geometrickými prvky, ale i se světelným a  obsahovým kontrastem a někdy i barevným akcentem. Ačkoli se na jejich fotografiích neobjevuje člověk, podvědomě vnímáme, že jeho přítomnost je vždy někde mimo obraz patrná – buď jsou zde jeho stopy, jím náhodně či záměrně seskupené objekty (Grygar), nebo přímo pro fotografii vytvořené kompozice (Olek). Složitost a komplikovanost vytváření takových obrazů není divákovi zřejmá a vnímá je ve vizuální a emocionální rovině – mohou jej zklidňovat, provokovat, znepokojovat, či iritovat, rozhodně je nedokáže ignorovat. A o to oběma autorům jde…

Kurátor výstavy: Radovan Kodera

Jerzy Olek

Narozen 1943 v Sanoku. Polský umělec, pedagog, umělecký publicista, organizátor konferencí a festivalů, galerista, kurátor. Ve své tvorbě i v organizační a kurátorské činnosti často spojuje různé výtvarné a multimediální prostředky, byť jeho výchozím nástrojem stále zůstává fotografie. Fotoaparát používá jako základní prostředek k vytvoření zamýšleného obrazu, který často dále rozvíjí a doplňuje kresbou či malbou. Pracuje s geometrickými prvky a symboly, které dotváří světlem a barvou, geometrii využívá i při výstavní instalaci, kdy jednotlivé snímky skládá do větších vzájemně souvisejících celků.  Vytváří též trojrozměrné fotografické objekty. Jeho snahou je působit na divákovu mysl v rovině estetické, emocionální a psychologické.  Působí jako profesor na Vysoké škole sociální psychologie ve Wroclawi, dříve byl profesorem na univerzitách v Poznani a Gdaňsku. Přednáší na dalších univerzitách a konferencích v Evropě a v Japonsku. Uspořádal desítky samostatných i společných výstav v Polsku i ve světě.

Štěpán Grygar

Narozen 1955 v Praze. Přední český výtvarný a konceptuální fotograf, pedagog, publicista. Médium fotografie je pro něho prostředek interpretace vnímání okolního světa, v němž nachází estetické, výtvarné a emocionální vyjádření svých pocitů a myšlenek. Fotografováním různých objektů a jejich skrumáží specifickým subjektivním způsobem vytváří nové obsahové konfrontace či souvislosti. I když na jeho snímcích můžeme nalézat a identifikovat konkrétní předměty, fotografie mají charakter abstraktního obrazu. Byť je vytváří zpravidla jako samostatné vizuální objekty, jejich obsahovou i emocionální účinnost umocňuje instalací v daném výstavním prostoru do spolu souvisejících celků. Vystavoval v mnoha evropských zemích i v zámoří, jeho fotografie jsou zastoupeny ve sbírkách řady významných galerií a uměleckých muzeí. Mnoho let působil na pražské FAMU, v současné době vede ateliér fotografie na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.