Vojtěch Maša přijel do Uničova a povídal nám o sobě. Jak to měl v našem věku, kdy byl středoškolákem. Mluvil o zmatku a o rozhodování. Mluvil s námi. Rozhodl se, že bude malovat – ježka, zajíce. Oba. Oba? Ježek nebo zajíc. Ježek se zajícem. Ježek v zajíci, pod ježkem zajíc. Zajíc, nic a pak ježek? Oba dohromady? S jablkem? Uvidí. Podle toho, jak se to ukáže. Co se ukáže? Ta věc. Jaká věc? Ta ona. Vojtěch Maša motivem zvířat symbolicky zobrazuje pocity z rozpomínání na období dospívání. Spíše než o zpětnou reflexi tohoto období mu však jde o zpřítomnění pocitu tehdejší vlastní zmatenosti a neúprosné nutnosti voleb. (Marie Vařeková)
Vojtěch Maša (1982) žije, pracuje a studuje v Brně. Vystudoval aplikovanou informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, matematickou biologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, absolvoval několik rezidenčních pobytů (malba v Lublani, Záhřebu a Tokiu) a nyní studuje v ateliéru intermédií u Václava Stratila na FaVU. Byl učitelem na Biskupském gymnáziu Brno.