Zveme na komentovanou prohlídku výstavy s kurátorkou Marikou Svobodovou.

   

Mexická umělkyně Jimena Mendoza se dlouhodobě věnuje práci s různými materiály a médii. Vedle kresby a koláže především keramice, sklu, látce a barvě, v nichž se prolíná rovina řemeslné práce s volným uměním v podobě komplexních prostorových a sochařských instalací. Volba materiálu hraje v její práci důležitou roli; můžeme ji vnímat v souvislostech aktuálního zájmu o tradiční užitá média, která v posledních letech expandovala do prostoru současného umění.

    

Výstava Cuerpo V představuje novou tvorbu autorky navazující na několik projektů posledních dvou let. Název výstavy můžeme přeložit jako tělo, které v tomto případě neodkazuje přímo k lidské nebo jiné živé bytosti. Tělem se přeneseně stává samotný prostor galerie, do něhož návštěvník vstupuje. Mendoza ve své práci vychází z dlouhodobého výzkumu především mimoevropských a archaických kultur, z tradičních oděvů, kostýmů a krojů. Barevné variace, vzory, ornamenty, výšivky a plastické aplikace tvoří bohatý vzorník prvků, symbolických výjevů a referencí k přírodním rytmům a strukturám. Zásadní je také způsob práce s repetitivním řazením vzorů, kolážovitým vrstvením materiálů a spojováním látek, jehož postupy a metodologii Mendoza přejímá a přetváří do podoby ryze abstrahované instalace kombinující plátno, barvu a keramické objekty, komponované do tří výstavních sálů. Prostor galerie není dekorovaný, ale proměňuje se na scénu plnou neuchopitelných asociativních významů a vztahů spojující narativní a hravé vizuální prvky, v nichž se v další rovině prolíná vnější s vnitřním, velké s malým, konkrétní s abstraktním, přírodní s lidským.     

    

Jimena Mendoza studovala na Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (ENPEG) v Mexico City, umění ve veřejném prostoru na L´Ecole Nationale Supérieure Des Arts Decoratifs (FONCA) v Paříži a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současné době působí jako asistentka ateliéru Socha 2 Tomáše Hlaviny na Akademii výtvarných umění v Praze.