Druhá výstava ze série Jindřichův model představí aktualizovaný projekt “Petra Herotová, Petra Herotová”, který v roce 2009 představila autorka v rámci výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v Centru současného umění DOX. V Berlínském modelu představí část původního díla, a zároveň jeho nové rozpracování, ve kterém se promítá autorčin pohled na tehdejší projekt i samotnou účast na CJCH 2009.

 

Petra Herotová (*1980) vystudovala grafiku na FAVU VUT v Brně a následně nastoupila do Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na pražské UMPRUM. Ve svém konceptuálně zaměřeném díle se zabývá především stereotypy lidských rolí ve společnosti. Velmi často do něj vkládá autobiografické prvky – vlastní rodinu, emoce, význam osobní identity. Formálně pak pracuje s texty, kresebnými plánky, grafy či mapami, performance nebo i videem. Je držitelkou ceny Start Point Prize za rok 2007.

 

 

O Jindřichově modelu:

 

Protože rok 2019 je rokem udílení 30tého ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, rozhodli se její organizátoři ohlédnout do vzdálenější minulosti Ceny a připomenout publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCh. Výběr je soustředěný na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibují zajímavou reinterpretaci v současné situaci.

V průběhu října a listopadu budou v galerii Berlínskej model v Praze pravidelně probíhat jednovečerní výstavy vybraných umělkyň a umělců, kteří nově uchopí své projekty z účasti v CJCh a posunou je ve formě a obsahu, případně je doplní novým dílem či komentářem.