Neotřelý nápad (někdy by se dokonce dalo s trochou nadsázky říci vynález) je jedním ze stavebních kamenů tvorby Jany Kalinové. Stojí za tím záliba v přemýšlení o tom, jak by se běžné věci daly dělat jinak, a také notná dávka absurdity a humoru. Ve finále CJCh v roce 2004 zkoušela Kalinová jak za využití organických procesů (růst rostlin) vytvořit například mapu anebo nahradit umělý vánoční stromeček jeho imitací pracující s živým osením. „Přirozený“ proces s sebou ale přinesl řadu úskalí a selhání. V Berlínském modelu Kalinová navazuje právě na tento rozměr svých projektů: vytváří situaci, poskytuje návod na „jednoduchý“ způsob, jak si opéct buřt. Co se ale stane doopravdy? Bude tenhle dětsky geniální nápad skutečně fungovat? 

 

Jana Kalinová (*1978) vystudovala brněnskou FaVU, kde v průběhu jedenácti let prošla ateliéry Ronaie, Kvíčaly a Pally. Ve druhém ročníku, v roce 2000, založila galerii Eskort, která následujících sedm let (pět pod jejím vedením) poskytovala prostor začínajícím autorům. Souběžně se zabývala kurátorskou činností pro různé výstavní instituce. V roce 2008 pak spolu s Anetou Soukupovou a Matějem Smetanou otevřela v pražských Vysočanech galerii Parallel, zaměřenou na průzkumy a prezentace paralelních linií českého umění.

 

Ve své vlastní práci se věnuje nejbližšímu životnímu prostředí a omylům a chybám, které přirozeně provází snahy o jeho změnu nebo ovládání. Používá klasické výrazové prostředky jako je kresba, instalace, performance, slovo a umělecká řemesla. V roce 2011 svojí výstavní aktivitu výrazně utlumila. Učí, vyrábí šperky a vyvíjí počítačové hry.

 

O Jindřichově modelu:

Protože rok 2019 je rokem udílení 30tého ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, rozhodli se její organizátoři ohlédnout do vzdálenější minulosti Ceny a připomenout publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCh. Výběr je soustředěný na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibují zajímavou reinterpretaci v současné situaci.

V průběhu října a listopadu budou v galerii Berlínskej model v Praze pravidelně probíhat jednovečerní výstavy vybraných umělkyň a umělců, kteří nově uchopí své projekty z účasti v CJCh a posunou je ve formě a obsahu, případně je doplní novým dílem či komentářem.

 

Výstavní série Jindřichův model je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury České Republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace a centra pro současné umění Praha a Art District 7.