Výstava Jindřišky Jabůrkové a Kristíny Haviárové (obě AVU) přináší kompletní změnu prostoru ve vnímání galerie 35M2. Expozice se tak stává environmentem samotné hmoty nejenom prostoru, ale i jednotlivých předmětů, které zahlédneme při jejich odpočívání. Obě autorky se ve svém rukopisu plně doplňují. Ani jedna není dominantní, ani jedna se neztrácí. Zájem přichází o věci obyčejné, nepodstatné, až materiálně se propojující. Materiál je zde důležitý. Vytváří totiž hlavní podstatu celého obsahu výstavy. Obě autorky pracují velmi citlivě a křehce nejenom s hmotou skrze vizuální stránku, ale i tu nevědomou.

 

kurátorka: Tea Záchová