Jeden z členů skupiny, která se rychle znovu utvářela, byl zprvu a hodně méně než žák. Sérusier byl mladík, který uměl velmi pronikavě analysovat a také se lehce vzrušoval – taková směs působí nesnáze. Žil téměř v trvalém stavu hrůzy, že se ukáže, jak jsou jeho nadšení prázdná a bezcenná, ale přesto ho to hnalo dál, aby byl nadšen a zkoumal příčiny, proč je nadšen.

Galerie Kvalitář představuje jedinečný projekt první společné výstavy Jiřího Davida s Milanem Salákem. Jejich vzájemná kooperace ve vedení ateliéru intermediální konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové se tentokrát rozšíří do pohoby konkrétní umělecké intervence do prostoru Kvalitáře. Dojde k rekonstrukci několika z nejslavnějších obrazů obou výtvarníků, nicméně nikoli ve formě hmotných uměleckých artefaktů, ale naopak coby efemérní gesta nástěnných maleb, které budou po skončení výstavy zničeny.