Ke zhlédnutí na artycok.tv od 30. 4.

Snímek vytvořil Jiří David ze zcela soukromých důvodů, jako dar otci – autorovi použitých filmových snímků – které ho měly potěšit v nevyléčitelné nemoci.

„Film vznikl zcela neplánovaně, kdy jsem si vzal od táty jeho 8 mm filmy a přetáčel je na VHS v polních podmínkách našeho bytu. Tedy promítačkou na plátno, a to jsem snímal VHS kamerou.“ Rodinné záznamy z 60. let opatřil hitem Michaela Jacksona Heal the World (1991). Vzniklo emočně vypjaté dílo, které se posléze autor rozhodl vystavovat: „Poprvé jsem tyto filmy pustil na sympoziu o malbě na AVU, někdy v půlce 90. let. Což vyvolalo nedorozumění, neboť nikdo z přítomných nechápal, proč je to můj příspěvek k tomu tématu. Doufám, ze dnes po těch letech je to už jasné!“ Dílo patří mezi rané práce českého videoartu, které interpretují nalezený archiv.

Koncepce: Terezie Nekvindová, Sláva Sobotovičová, Blanka Švédová
Digitalizace z VHS VVP AVU.
Poděkování: Jiří David, Kateřina McCreary

V rubrice Okno do videoarchivu VVP AVU pravidelně zveřejňuje Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU) ve spolupráci s Artyčok.tv práce z videoarchivu VVP AVU. Výběr pro Artyčok.tv se zaměřuje na starší díla (materiály z konce 20. století), práce na pomezí videoartu, filmu a dokumentace, nebo i na čistě dokumentární materiály související s nedávným vývojem českého a slovenského výtvarného umění.