Lonely cowboy z paneláku aneb Obrázky a jiná tvorba z obyváku Zikova 28, bytu č. 4.

 

Na tvorbě Jiřího Dolinského je půvabná lehkost, hravost a zároveň surovost, která prostupuje celou jeho tvorbou. Dolinski se záměrně vyhýbá vlivům současné umělecké scény a obrací se spíš k odkazu street artu, graffiti a art brut. Tvoří intuitivně v jistém stavu flow a jeho citlivost pramení z viscerální radosti z barev i náhodných spojení tvarů, svým způsobem se jedná o performance neohraničenou v čase. Do svých kompozic zahrnuje ústřižky z novin, používá stará prostěradla i nalezené objekty, které s sebou nesou příběh. Často najdeme písmo, použité esteticky jako znak, znásobené a vrstvené, tvořící jakousi poezii tvarů, fascinaci wrajterů.

 

Název výstavy Obyvák odkazuje k této hře s jazykem. Dolinski záměrně používá hovorový výraz, domácký termín situace, kdy díla Dolinského, jeho manželky i dcery vznikají organicky vedle sebe a dále v symbióze fungují v prostoru obýváku a reagují na sebe. Stejně tak budou v symbióze vystavena i v postpost gallery bez určení autorství, jako malá hádanka, na kterou nepotřebujeme znát odpověď. Neboť často ty největší půvaby světa zůstávají za hávem tajemství.

 

kurátorka: Karin Pisaříková