Jiří Ferenc & David Holubec – Slavland

Nacházíme se v časoprostoru, kde se minulé střetává se současným, plánované s nahodilým, vykonstuované s autentickým. Ať už spolu tyto definice zhmotnělé v rozestavěných budovách, výlohách non-stopů nebo domácích vychytávkách se svým okolím ladí či zápasí, vytváří pozoruhodný obraz o našem společném živobytí teď a tady. Tyto prapodivné kompozice přítomnosti tvoříme více méně bezděčně, většinou z praktických nebo ekonomických důvodů. Poskytují však důležité informace pro identifikování se s životním prostorem. Je to jazyk, kterým můžeme nahlížet do struktur společnosti. Je čas na povznášející perspektivu. Galerie není uvnitř, ale je venku.

  

Autoři výstavy Slavland jsou bratranci. Oba studují v absolventských ročnících na Fakultě výtvarných umění v Brně. Jiří Ferenc v ateliéru kresby a grafiky a David Holubec v ateliéru herních médií. Jejich společný projekt Slavland reaguje na estetizaci každodennosti v bývalém východním bloku. Zaznamenávali vizuální podněty, které snoubí východoevropskou esenci s masovým konzumerismem a plnili jimi instagramový účet. Tento sběr se stal východiskem pro demonstrování myšlenky světa jako nahodilé, chaotické galerie. Každá nalezená kompozice se může stát uměleckým dílem. I živoucí odraz ze zastávky Antonínské na skleněné tabuli galerie Umakart je volně probíhajícím komentářem instalace.

  

kurátor: Jan Matýsek