Jiří Franta a David Böhm (finalisté ceny Jindřicha Chalupcekého v letech 2009, 2010 a 2012) tvoří autorskou dvojici, která společně vystavuje už několik let. Jejich doposud realizované projekty bývají charakterizovány jako hledání nových kontextů a rozšířených významů klasického média kresby, intervence do veřejného prostoru formou performancí s důrazem na samotnou vizualitu akce, nebo například reflexe širšího vztahu mezi obrazem a textovou strukturou. Výstava Epicentrum usiluje o vytvoření jednoduchého objektu (ve smyslu bezprostředního a až metafyzického účinku na diváka, který se dostavuje nikoliv přes intelektuální porozumění konceptu, ale skrze své přímé pocitové působení). Výstava vznikla přímo pro prostory Galerie města Blanska, které zároveň výrazně transformuje. Její celkovou strukturu bychom mohli nastínit jako cestu k jádru, do ohniska zastoupeného stabilní a pevnou hmotou 60 kamenných hlav, které doplňuje skladba uměleckého tělesa Kyklos Galaktikos. Kontrastně k tomuto pevnému a jen částečně opracovanému materiálu jsou v druhé místnosti zastoupeny velkoformátové kresby autoportrétů zachycující mimiku obličeje. Ta se svým expresivním výrazem podobá Messerschmidtovým hlavám, a v některých okamžicích až ztrácí na své lidské podobě. Lidská tvář se zde tak metonymicky přibližuje k pevné a strnulé hmotě kamene. Výsledný charakter kreseb pak ovlivní stopy po výbuších barev, které budou uskutečněny krátce před samotnou vernisáží. V něčem tak pohyb po výstavě bude připomínat návštěvu epicentra právě proběhnutého zemětřesení.

Průběžné informace o výstavě sledujte na:
facebook.com/davidbohmjirifranta, davidbohm.net, jirifranta.blogspot.cz