Jiří Hilmar – Anonymní forma čtverce ⁣⁣

V souladu s tezemi konkretismu byla v podstatné části tvorby Jiřího Hilmara zásadní aktivizace diváka a jeho procesuální vnímání v pohybu, kterou později zvýšeným zájmem o environmentální problematiku nahradila tvůrčí intervence do procesů přírodních. Kromě papírových reliéfů složených do optických struktur budou na autorově velké retrospektivní výstavě prezentovány také paralelně vznikající monochromy z vrstveného pauzovacího papíru a pozdější práce z přírodních materiálů, z nichž v poslední fázi zcela převážilo dřevo.

⁣kurátorka: Denisa Kujelová

místo konání: Fait Gallery

⁣⁣ 

Jiří Thýn ⁣⁣– Miluj život

V novém výstavním projektu Miluj život pokračuje Jiří Thýn v oprošťování média fotografie od jeho popisnosti a možnostech jeho intermediálních přesahů. Ve své fotograficko-objektové instalaci se Jiří Thýn pokouší o subjektivní reflexi světa na pozadí současných událostí. Hlavním vyjadřovacím prostředkem Thýnovi zůstává medium fotografie, se kterým se snaží formálně pracovat jako s “malbou”. Podstatnou částí Thýnovy práce je i médium instalace, která má podpořit celkovou emoci vystavených děl.⁣⁣

⁣⁣kurátor: Jiří Ptáček⁣⁣

místo konání: Fait Gallery MEM

 ⁣

Néphéli Barbas ⁣⁣– The Sky Serene as a Vast Aquarium⁣⁣

U prezentovaných soch a kreseb připomínajících architektonické procházky a městské interiéry reaguje Néphéli Barbas na současnou dobu, která falšuje paměť. Konkrétně se zajímá, jakým způsobem komunikují určité formy, např. jak se modernismus prolíná s barokními, klasickými nebo archaickými vlivy. V její tvorbě se aktivizuje myšlenka ke změně paměti a také způsobu, jakým může paměť měnit formy. Tyto procházky umožňují komunikaci mezi minulostí a přítomností, přičemž za sebou zanechávají lineární vidění času.

kurátorka: Eva Slabá

místo konání: Fait Gallery PREVIEW