Grafiky Jiřího Hůly navazují na jeho vizuální poezii, kterou se zabýval v 60. a 70. letech. Některé jsou (např. Černobílé krychle) přímo jejich přenosem do sítotisku. Pozdější grafiky využívají novou výtvarnou techniku – kresbu skalpelem – objevenou na přelomu 70. a 80. let při přeuspořádávání jednotek vizuálních informací. Kresba skalpelem umožnila prolnutí dvou vzdálených obrazů (cyklus Velká metafora), vznik nových reverzibilních obrazců, výtvarných metafor.