Výstavní cyklus Setkávání v Geofyzikálním ústavu AV ČR na Spořilově zahájil Jiří Hůla v roce 2002 výstavou Marie Blabolilové. Celkem zde připravil 62 většinou autorských výstav, stál za zrodem Sbírky obrazů GFÚ. K výročí 30. výstavy Setkávání připravil v roce 2010 soubornou výstavu v Národní technické knihovně a sestavil pro ni obsáhlý katalog. Jiří Hůla nedělal ničeho málo a nic jen tak.

  

Podobně je tomu i s jeho autorskou výtvarnou tvorbou. Výtvarných děl vytvořil Jiří Hůla stovky, je v nich patrná určitá posloupnost, prolínání. Silným prvkem, který se vyskytuje v téměř každém jeho výtvarném celku či technice, je písmo/znak, s nimi začínal už při psaní konkrétní poezie či kresbách poetického humoru.

  

Výstava Jih představuje práce, které, ač vznikaly psaním na psacím stroji, jsou již čistě výtvarné. Originály cyklu velkých strojopisů, nepředstavitelně pracné, na jejichž principu vznikla Stavebnice H, sítotisky ze strojopisů vždy několika variací a variant, to všechno jsou nádherné práce, kde písmena a znaky jsou základním stavebním prvkem a fungují v té nejsilnější podobě.