foto: Martin Straka

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Krása skrytá pod povrchem, kterou vás provede historik umění Pavel Brunclík.

 

Jiří John byl žákem Josefa Kaplického, spolu s Václavem Boštíkem, Adrienou Šimotovou, Stanislavem Kolíbalem, Alenou Kučerovou, Vlastou Prachatickou a dalšími byl členem skupiny UB 12, pedagogicky působil na Akademii výtvarných umění v Praze. Během 60. a na počátku 70. let, v době, v níž se jeho talent naplno rozvinul, se stal jednou z výrazných a profilujících osobností českého výtvarného umění. Johnův talent se rovnoměrně projevoval v malbě a grafice, vedle toho se přesvědčivě uplatnil také v ilustraci i dílech pro architekturu. Zájem o krajinu přerostl u Johna na sklonku 50. let v zájem o přírodu, o přírodu v její genezi, měli bychom možná říci o přírodu vůbec, a ještě spíše pak o to, co se v ní, jako původnější než příroda sama, projevuje a sděluje. John ve své tvorbě hledá a nachází nezjevnou souvislost − v souvislosti všeho – dostatečně nosnou pro nalezení světlonosného základu pro toho, jenž chce být tichým a pozorným bratrem všemu sourodému, s čím se v jiném setkává. Mohli bychom u Jiřího Johna mluvit o nesnadno definovatelné podobě religiózního vztahu.

 

Omezená kapacita, rezervace zde.