Výstava Soft Problems ukazuje dnešní svět jako pluralitu realit, v nichž si každý skrze návyky vytváří individuální prostředí o vlastních významech a vztazích. Je to svět rychlý, pomíjivý a natolik nasycený informacemi, až jsou tyto domovy beze stěn vysoce subjektivní a zároveň křehké. Pro mezilidské vztahy to vyžaduje mnohem vyšší míru empatie a mezi ty, kteří ji mají zcela mimořádnou, patří i Jiří Marek a Barbora Mikudová.