Jiří Sedlák je malíř, jehož umělecká tvorba se hlouběji zabývá tématem krajiny a jejím sugestivním ztvárněním. Ve své tvorbě kontinuálně pracuje s narativní rovinou související s deformací původně přírodního prostředí do přísně geometrických kompozic, ovlivněných perspektivou člověka obklopeného městskou architekturou.

 

V nejnovějších pracích se Jiřího rukopis značně uvolnil a přesunul k abstraktnímu vyjádření, které je definováno barevnou plochou, odvážnějším gestem a jednoduchou kresbou elementárních symbolů. Autor tak otevírá cestu k odkazům gestické malby, kde se snoubí vlivy abstraktního expresionismu a zkušeností nadšeného turisty fascinovaného jednoduchostí a efektivitou značení udávající směr cesty.

 

Jeho práce je o intimním vztahu k “přírodní krajině”, která mu umožňuje snadnější přístup k silným pocitům a prožívání.

 

kurátorka: Inka Ličková