“Jak vypadá správná interpretace krajiny? Je krajina obrazem duše, nebo
jen místem pro věcně kvantitativní výčet entit, které jsou v ní zahrnuty?
Jiří Šigut, až donedávna především neortodoxní fotograf a
(post)konceptuální umělec, pokračuje v rozvíjení svých malířských průzkumů
na hranicích mezi konceptualismem a minimalismem. K výjimečné sérii
portrétů, které v loňském roce představil v galerii Sokolská 26, přidává
už více než dva roky stejně pozoruhodné obrazy krajin, v nichž jakoby
ještě explicitněji navazoval na původní význam slova abstrakce – tj.
odhlížení od zvláštností a množství jednotlivostí za účelem zření podstat.
I v jeho malovaných krajinách dominuje podstatné. Co zahrnoval původní
výsek krajiny, stává se zde jediným výlučným pixelem, který v sobě ale
obsahuje vše z původně pozorovaného. Je obrazem-pixelem-koncentrátem
komprimujícím do nerozlišené úplnosti romantiku s věcností.”
Martin Mikolášek, kurátor Galerie Dole