Doménou a středobodem umělecké tvorby Jiřího Šiguta je médium fotografie. Již několik desítek let zkoumá možnosti jejího zobrazování, přičemž svou pozornost obrací od hotových celků k základním stavebním jednotkám. Jeho zájem o přepis analogového vidění do binárního kódu a vztah mezi analogovým a digitálním fotografováním odráží jeho úvahy o proměnách tohoto média. Fascinovaně hledá vizuální základy a jde až na dřeň zobrazení, když fotografický zápis rozkládá na nejmenší části, nad jejichž působností se dále intenzivně zamýšlí.

 

Co se skrývá ve fotografickém zrnu analogové fotografie? Dokáží ty nejzákladnější komprimované pixely zachytit citlivost, barevnost i emoce ukryté ve fotografickém celku? Z čeho pramení a kde hledáme sílu fotografie?

 

Ocitá se tím ve sféře smyslového vnímání, které se u lidí proměňuje stejně, jako se proměňuje fotografická technologie. Můžeme ztratit současnou technickou schopností rozložit obraz na mikročástice i naši schopnost vizuální sensitivity? Kde se nachází hranice mezi prostou barvou a emocí? Je možné uchovat atmosféru krajiny a okamžiku i v podobě několika barevných pixelů? Průzkumem těchto otázek v podobě vizuálního záznamu autor sleduje nejen působení na diváka, ale také na jeho schopnost vnímání.

 

V Galerii města Třince Jiří Šigut prezentuje výběr akrylových maleb, které jsou zhmotněním daných úvah vycházejících z jeho častých výletů do přírody. Celky nebo detaily následnou komprimací převádí do barevných, často ryze monochromatických polí. Minimalisticky tak komprimuje realitu, aniž by však komprimoval její obsáhlost.

 

Ostravský fotograf a malíř Jiří Šigut se narodil 14. května 1960 v Ostravě-Vítkovicích. Studia technického směru absolvoval v rodné Ostravě i nedaleké Opavě, kde v letech 1984–1986 přechodně žil. Mezi lety 1975–1994 pracoval nejprve jako strojní zámečník, posléze jako technolog oprav a nakonec jako konstruktér v Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích. Po celý život se souběžně zajímal a realizoval ve světě výtvarného umění. Je členem skupiny Měkkohlaví, vedle uměleckých aktivit působí jako grafický designér. Svými díly je zastoupen v řadě předních sbírkotvorných galerií České republiky v čele s Národní galerií v Praze, Moravskou galerií v Brně, Muzeem umění v Olomouci či Galerií výtvarného umění v Ostravě.

 

Architektka výstavy: Ing. arch. Katarzyna Jursa Pieleszová / FRIS Architekti

 

www.sigut-jiri.cz 

www.frisarchitekti.cz 

 

Připravujeme komentované prohlídky: pondělí 29. dubna v 16.00 a úterý 28. května v 17.00. Vstup je zdarma.