Jiri Svestka Gallery je přední česká soukromá galerie se zaměřením na mezinárodní moderní a současné umění, která klade důraz na představení mladých českých umělců globálnímu publiku. Od svého založení v roce 1995 galerie uspořádala desítky výstav etablovaných i začínajících českých a zahraničních umělců a zúčastnila se více než dvaceti mezinárodních veletrhů.

  

Jiri Svestka Gallery is the leading Czech private gallery promoting international Modern and Contemporary art in the Czech Republic and abroad, as well as introducing young Czech artists to the global audience. Since its founding in 1995, the gallery has organised tens of exhibitions of the most significant and emerging international and Czech artists and has taken part in more than twenty international art fairs on regular basis.