Jiří Thýn je jedním z předních výtvarných umělců své generace, kteří pracují v médium fotografie. Pro Thýnovu práci je charakteristické, že překračuje hranice fotografického média a využívá i dalších vyjadřovacích prostředků. Výstava Tvar, práce, a dvě tlustá břicha byla v počáteční fázi inspirována prací polské umělkyně Aliny Szapocznikow která ve svých plastikách tématizovala lidské tělo.