Jiří Valoch je básníkem, tvůrcem vizuální a konceptuální poezie, fotografické poezie a fotografických konceptů, textových instalací i konceptuálních kreseb. Zároveň je teoretikem umění, kurátorem výstav a sběratelem výtvarných děl. Je jedním z protagonistů českého konceptuálního umění, přestože se dotknul i dalších uměleckých oblastí, např. land artu či performance. Těžiště jeho činnosti je však v práci se slovem, které nese sémantický význam vzbuzující představy a asociace. Je členem skupiny Měkkohlaví. Žije a pracuje v Brně.