“Společným jmenovatelem mých obrazů by mohla být ‘hybnost’, nebo cesta. Ujede-li vám autobus v zapadlé vesničce máte najednou tolik času, že si začnete všímat věcí, které při zahleděnosti do sebe a věčné uspěchanosti přehlédnete a tak nějak to mohlo u mě začít. Všímám si lomu světla na prolamovaných plechách zastávek a bran, které se každou minutu mění, mají v sobě jednoduché abstraktní estetično. Pozoruji rurální stavby, které dopracoval zub času, všímám si a maluji věci, které člověk vytvořil pro jejich funkčnost, aniž by si primárně uvědomil, že vytváří z určitého pohledu i něco estetického, krásného, nebo prostě jen zajímavého. Z hlediska kompozice, hry barev a symbolismu, uzavřených do rámce závěsného obrazu. To co však na obrazech chybí je ona efemérnost dané fáze hybnosti, přirozené světlo je za minutu jinde a to co kola má, se může každou chvíli přemístit.” 

 

– Jiří Zavřel

 

Více informací na instagramových a facebookových stránkách galerie.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Fakulty umění Ostravské univerzity a z.s. Galerie Michal